"SELAMAT DATANG KE BLOG INI. GUNAKANLAH IANYA UNTUK TUJUAN BERKONGSI PENGETAHUAN MEMBINA DAN POSITIF. ADALAH TIDAK DIBENARKAN SAMA SEKALI MENGGUNAKAN BLOG INI UNTUK TUJUAN MENGKRITIK DAN MENFITNAH MANA-MANA PIHAK SERTA MENYEBARKAN BERITA PALSU ATAU YANG BOLEH MENGAIBKAN DAN MEMALUKAN PIHAK-PIHAK TERTENTU. BEGITU JUGA PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN ISU-ISU POLITIK TIDAK DIBENARKAN SAMA SEKALI DIBINCANGKAN DALAM BLOG INI."

22 September 2017

PENYAMAI ORANG HACK KERESA TEKNOLOGI PEMADAH TI DIKENA KITAI

Diatu dalam maia kitai rindu bekenaka keresa Teknologi Pemadah, kadang- kadang kitai enda beratika selamat ke enda ia dikena kitai???..

Diatu mayuh "software" tauka perengka bukai ti ulih orang meda nama jaku serta nama ti digaga kita ngena "media sosial" ko orang baka facebook, WhatsApp, Wechat tauka ia ti bukai.

Baka gambar ti dibaruhnya siti ari conto cara orang ulih hack "WhatsApp" kitai. Mudah amat cara ia peda aku. Nyau beratika utai ti baka tu, nyau lain ga asai. Maia rindu bekena, nyau nangi ga takutka utai ti dikerandau tauka utai dipost kitai ulih peda orang.

Nyadi siti cara ti manah kelebih agi kena kitai nyeliahka utai baka tu nyadi, ianya anang bangat nunjukka lumor talipun ti dikena kitai ba WhatsApp ulih dipeda "Pubic" ba Profile Mua Bup(FB) kitai, takutka maklumat ditemu orang ngena cara tu kelebih agi orang ari menua bukai. Pia mega nuju bala kaban anang meh enggau enda pemendar nge"hack" WhatsApp kaban kitai empu, taja pen kitai nemu lumor talipun kaban kitai.

Arapka kena meh enggau manah serta anang ngenaka pangan diri serta kaban diri empu. Kecuali keno ko orang ti ka nyadi CID tau ga.. Haaaaa....!!!!

~Sama Bejimat Meh Bala Kaban. Dalam Maia Kitai Rindu, Bisi Ga Maya Kitai Malik Kiba Kanan~

TERIMA KASIH

-Aya Kemayang Panas-

23 Mac 2017

CHARA MUDAH BACKUP DATA DALAM KOMPUTER

Ungkup kitai ti baru tauka tebalan ngena perengka komputer enda ngira desktop, laptop, notebook tauka netbook, selalu ia kitai mudah amat nyimpan tauka "Save" kerja, fail enggau data kitai ba "My Documents" tauka ba "Desktop".

Nemu kita bala kaban, semua barang ti disave tauka disimpan kita tu sebenar ia ba Local Disk C. Ia begulai tempat enggau "Operating Systems(OS)" ti dikena kita baka Windows 7, Windows 8 tauka Windows 10.

Nyadi senentang tu, bisi endar penanggul enti sema sistem komputer kita bisi masalah, baka kena virus tauka sistem enda ulih start tauka dibuka. Enti sema kita nyuruh orang format komputer kita ketegal bisi masalah baka ti dipadahka aku tadi lalu ia enda bisi ngembuan "Software Windows Live" kena muka lalu mindahka data kita, reti nya semua dokumen, fail enggau data kita ka lenyau abis.

Nyadi siti cara mudah kena "Backup" data, fail enggau dokumen kita ianya engkah tauka "copy" ba Local Disk D. Nya pen enti Partation Hard disk kita bisi dua iti tauka lebih. Nyadi ba aku empu,enti sema kita bisi kala nganjung komputer ke aku, maya format aku sigi ngaga dua partation awakka bala ulih engkah backup fail dalam nya. Pia mega diingatka nuju bala, arapka rajin serta selalu backup fail kita ba bukai baka ba pendrive tauka external hard disk bukai.

Nyadi kebuah pia laban enti sistem komputer kita bisi penanggul lalu perlu diformat, ia ti diformat kitai ulih madah ka orang ti ngaduka komputer kita semina format Local Disk C aja, anang Local Disk D. Nyadi taja pen dah diformat tang data kita ti dibackup dalam Local Disk D agi mengkang laban ti diformat semina ba Local Disk C aja.

***Arapka Penerang tu ulih mantu bala kaban semua***

Terima Kasih

-Aya Kemayang Panas-

04 Mac 2017

BIDA TAUKA BEZA ANTARA GELAR DATO' & DATUK

Ba menua kitai Malaysia, mayuh gelar ti diberi nuju orang tauka rayat ti bisi meri jasa mayuh ngagai menua, baka Tan Sri, Datuk Seri, Dato’ Seri, Datuk, Dato’ tauka mayuh gelar bukai. Tang nemukah kitai nama bida tauka beza antara gelar Dato’ dan Datuk?

Di baruh tu aku nerang mimit pasal bida tauka beza antara gelar pangkat Dato’ dan Datuk :-

1. Dato’
Dato’ ianya gelar kehormat ungkup orang ti nerima "Anugerah Darjah Kebesaran" ti diberi  Perintah tauka Kerajaan Negeri ti diketuaika Sultan atau Raja.

2. Datuk
Datuk ianya gelar kehormat ungkup orang ti nerima "Anugerah Darjah Kebesaran" ti diberi ulih Perintah Pusat tauka "Kerajaan Persekutuan" enggau Perintah Menua tauka "Kerajaan Negeri" ti diketuaika ulih Yang Dipertua Negeri baka Pulau Pinang, Melaka, Sarawak enggau Sabah.

***Arapka Penerang di atas ulih mantu kitai mayuh bida tauka beza nama tauka sapa bagi ti meri gelar dua iti tu***

-Aya Kemayang Panas-

CARA RESET SERTA MUAI PASSWORD WINDOWS DALAM KOMPUTER

Enti ngena Smart phone kitai selalu ga ninga serta udah kala ngaduka kati cara reset password telefon ti enda dikingat kitai. Ianya ngena cara nekan button power + volume serentak. Kita ulih milih Reset Factory Setting....

Tang ke sekali tu aku deka share siti cara kena kitai nyelesaika masalah lupa password windows ti dikena kitai. Taja pen tu sepatut ia lama kitai udah nemu tang agi ga bisi bala enda tentu ulih ngaduka ia sampai ngambi cara mudah format abis komputer kita. Nya siti cara ti enda betul. Nuju nembiak universiti ti benung belajar, enti sema nadai backup lalu dokumen kitai agi dalam local disk C:, amai nyabak rangkai ngenang semua assignment abis magang.

Anang gelabah. Kes enda ingatka password tu selalu nyadi ketegal komputer kita lama enda dikena. Tambah mega, kitai diatu ka agi ngena smart phone ketegal ia nyamai serta dibai lalu mayuh fungsi baka reti istilah Mobile Computing.

Kena nyelesaika penanggul tu tadi, Cara ia mudah ia aja, ianya ngena fungsi ari SAFE MODE dalam komputer. Safe mode siti ari cara komputer bekerja dalam situasi nadai normal ko orang. Reti nya kitai ulih ngaga serta ngubah setting dalam komputer tauka pengawa bukai temasuk ka Reset Password Windows enggau mudah.

Uji titihka cara ti diterangka aku ba baruh tu;-

1. Terubah ia Restart dulu laptop tauka komputer kita.

2. Tekan Tombol F8 belama ba keyboard kita maya ia baru ka start.  Udahnya Pilih Safe Mode. (Baka ba gambar di baruhnya).

3. Masuk ke Administrator >>>>> Pilih Start >>>>> Klik Control Panel >>>>> Klik User Account >>>>> Pilih Account ti udah diberi Pasword >>>>> Klik Remove.

***Retinya Password ti enda ditemu kita tadi udah diremove**

4. Udah lepasnya Restart baru komputer/laptop kita. Komputer kita start normal baru lalu enda begunaka password ti enda ingat kita.

Terima Kasih

-Aya Kemayang Panas-

         -Gambar startup dalam Safe Mode-

CARA MUKA LAMAN WEBS TI DIBLOCK NGENA GOOGLE CHROME

Di baruh tu siti cara mudah kena kitai muka laman webs ti diblock ba smart phone kitai.

Ba penerang ka sekali tu, kita semina ngubah mimit "setting" ba browser Chrome ti dikena kita ba smartphone enda ibuh ngena sambung VPN

***Tu cara-cara ia;

1. Buka browser Chrome kita, klik ba 3 titik ti bisi ba bucu atas sepiak kanan.

2. Udahnya, giga serta klik "Setting". Giga ke baruh - "Data Saver". Ba "Data Saver",  set asuh  "On";

3. KEMAS UDAH NYA...

Nuju bala semua, Google Chrome sigi nyediaka ciri "Data Saver" awak ka kita ulih meda laman webs ari "Google Proxy" ti dilindung ulih SSL. Kelimpah ari nyimatka data ti dikena kita, sambung internet kita ka "encrypted" lalu ISP enda ulih ngesan traffik kita maya ti muka ia.

Sumber: Google & Mygadet...

-Aya Kemayang Panas-

23 Oktober 2014

PENGENDALIAN KURSUS PROGRAM LATIHAN KHAS (PLUG) UNTUK GURU MATA PELAJARAN TMK TAHUN 5 PERINGKAT DAERAH SRI AMAN.

Pada 23 - 24.10.2014, iaitu selama dua hari bertempat di Makmal Komputer di SMK Simanggang, telah diadakan Kursus Program Latihan Khas (PLUG) Untuk Guru Mata Pelajaran TMK Tahun 5 Peringkat Daerah Sri Aman. Kursus ini merupakan anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Sri Aman dengan dibantu oleh dua orang Jurulatih dari sekolah menengah yang ada kelayakan pengkhususan IT(Teknologi Maklumat) di mana sekolah menengah di daerah tersebut ada menawarkan mata pelajaran ICT di peringkat Peperiksaan SPM iaitu saya sendiri dan Cikgu Hii Sing Yieng dari SMK Simanggang.


Matlamat utama kursus dua hari ini ialah untuk mendedahkan para guru yang bakal mengajar mata pelajaran TMK Tahun 5 untuk tahun 2015 dengan dua modul utama yang bakal diajar iaitu melibatkan Tajuk Sistem Rangkaian dan Dunia Internet dan juga Dunia Pengkalan Data. Program dan penawaran mata pelajaran TMK di peringkat sekolah rendah dilihat satu langkah positif untuk mendedahkan pelajar dengan pengetahuan asas TMK yang sekarang ini dilihat merupakan salah satu keperluan kepada pelajar untuk menerokai dunia TMK dalam pembelajaran mereka di samping meningkatkan pengetahuan para guru dengan dunia TMK yang semakin diperlukan dalam dunia pendidikan


Kursus ini disertai oleh semua guru yang bakal mengajar subjek ini untuk Tahun 5 bagi tahun 2015 di Daerah Sri Aman. Ianya juga dibantu dan diuruskan oleh para pegawai dari PPD yang bertindak sebagai Urusetia iaitu  Cikgu Mersir Sarap dan Cikgu Skeeter Albert.Dilihat guru-guru dengan penuh perhatian mendengar penerangan dan mengaplikasikan teori modul semasa sesi menghasilkan Pengkalan Data menggunakan Microsoft Office Access.
13 Jun 2012

CHARA NGADUKA IKON KOMPUTER BETUKAR TAUKA BERUBAH..

Kitai kadang-kadang selalu tekenyit meda ikon computer kitai tiba-tiba betukar semua dalam komputer. Kebuah pia laban system windows kita udah bisi rusak laban virus tauka salah aturkita maya kita delete tauka remove system dalam Registry kita. Siti chara ti selalu dikena orangti nemu ba computer ianya ngena code dalam notepad

1.
Buka Notepad ari All Programs
2. Gaga fail ngena kod dibaruh tu ; (Copy & Paste aja code tu dalam notepad tadi)

________________________________________

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.EXE]
@=”exefile”
“Content Type”=”application/x-msdownload”
[HKEY_CLASSES_ROOT\.EXE\PersistentHandler]
@=”{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@=”Application”
“EditFlags”=hex:38,07,00,00
“FriendlyTypeName”=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\
00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\
32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,31,00,35,00,36,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@=”%1
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
“EditFlags”=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@=”\”%1\” %*”
“IsolatedCommand”=”\”%1\” %*”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@=”\”%1\” %*”
“IsolatedCommand”=”\”%1\” %*”
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@=”{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}”
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe\UserChoice]

  ___________________________________

3. Simpan ngena exstension .reg (cth: ikon.reg)
4. Udah lepasnya cuba klik fail tadi sereta Run
5. Udah lepas kemas tadi ikon program ti berubah tadi betukar baka selama tu.
6. Udah lepas nya chara ti manah  update Antivirus udahnya Scan system windows.


TEMUDA ANANG DILUPA... TANAH ANANG DILENGKA...

Kemaya ari tu mayuh amat bendar udah bala ti rebak baru diau nemalan ba negeri laban ti bekereja. Pengiruh diri tauka laki bini sereta anak tersak di besekula ba negeri selalu ngujong ka kitai jarang amat ulih ngemulai ka diri ka menua. Nyadi siti maya ti patut alai kitai ngemulai ka diri ianya maya bisi lepa pengawa tauka ari baka maya pemisi, gawai tauka krismas. Laban aku ngasai ba aku empu lebuh maya tu datai nyau baka kasak bala anak nanya ka berita kemaya ulih ngemulaika diri ka menua. Pelaba kitai nama kebuah bala nembiak nanya pekara ti bansa nya laban sida bisi bendar ka pengerindu deka ngasai ka diri ba rumah panjai laban ti udah puas bendar besekula sereta bejalai meda utai dalam negeri.

Nyadi pekara ti baka tu tau bendar ngenyinuka kitai, kelebih agi enti menua tauka rumah panjai bisi tempat ti manah alai ngerindangka ati baka ai sungai ti manah. Kitai empu pen berasai senang ga ati enti ulih begulai rindu enggau bala nembiak rumah panjai sereta bisi menua ti beresi alai ngelantang ati. Pia mega apai indai kitai ti diau mendam di menua. Maya pemisi meh alai maya ti dianti sida deka betemu enggau bala anak uchu. Mayuh gik datai andal gik ga sida iya. Enti kitai meda bisi bala apai indai ti anak uchu enda ulih datai enda tentu bagak sida iya, sinu meh nya kini. Nyadi pekara ti bansa tu ukai ngasuh kitai pulai tiap ari ga, enda pia iya uchak setaun sekali, maya Gawai tauka Krismas maya nya meh ngemulaika diri enti kitai bekerja jauh. Enti semak menua endang sigi dikarapka pulai tiap minggu.

Tambah mega menua diatu nyau balat bendar mansang. Dalam pemansang dunya ka diatu mayuh macham pekara manah tauka jai tau nuntung menua kitai. Kediatu jalai nyau majak bisi amat pen enda manah, pia mega pekara bukai. Dalam pekara ti bansa tu, baka tunga ke menua kami kin, makin mayuh mensia beambuka tanah, temuda, memudai sereta macham. Batang idung ti nadai kala dipeda pen bisi meh datai madah ka sida kala berimba. Pia mega mayuh macham berita bukai enda ibuh aku sebut ditu. Nyadi siti padah aku ngagai kitai bansa ka diatu, mayuh amat anak kitai udah bisi pemandai. Belajar tinggi bisi degree pen udah chukop mayuh asal ari rumah panjai. Jako tangkan aku... bisi pemandai pen menua anang dilupa. Ingat asal kitai empu laban ari pemandai kita aja ulih ngetan ka menua sereta bansa kitai. Makin mayuh gik pandai nya manah gik laban kita endang sigi dikarapka orang ba rumah panjai din. Siti jako tangkan aku arapka kita tau beratika iya. Pemandai sereta pengeraja ukai kena kitai ngemedis, ngelanyai sereta ngemaruhka orang. Anang ngasai ka kitai aja pandai laban mungkin bisi ga orang lebih pandai sereta landik ari kitai. Buai penyumbong diri, ingat ka apai indai, temuda rimba, memudai empalai, kaban belayan semua di menua. Laban baka ti diadaka ari perut indai, enti sema enda bisi dimenua kelia kada kitai ulih nyamai diatu. Siru meh ke manua diri.........

Chukop rindu bala anak enti sema ulih pulai ka menua sereta mandi ba sungai.


Pengerindu lebuh ti ngerindang ati mandi ba sungai ti beresi sereta chiru ba menua enggau bala anak.

CHARA KENA BACKUP DRIVER KOMPUTER SEBEDAU FORMAT

Kediatu mayuh kitai udah nemu chara format computer, tang tusah ati laban enti sema computer diformat kitai tussah deka ngiga driver computer tauka note book kitainya baru. Sampai ka ngujong gambar/grafik, bunyi tauka bagian bukai dalam computer kitai nadai befungsi. Kediatu bisi versi Driver Max ti tauka kitai download free ari internet. Siti ari website kita tau download ba URL tu: http://drivermax.en.softonic.com/download

DriverMax siti ari ultiti ti free dikena kitai “Backup Driver” ngena dalam system Windows XP, Vista tauka Windows 7. Ia ulih nulong kitai masuk ka/install driver jampat agi sereta enda ibuh install ngena driver ti original tauka fail driver dalam CD. Nama kebuah laban diatu enti sema kitai meli notebook tauka computer kadang-kadang nadai diberi orang CD Driver tauka diengkah orang dalam Local Disk D.

Fungsi Driver Max, baka aku empu ngena Versi 4.0 chukop manah laban enti sema kitai ka format computer. Sebedaunya format kitai ngena Driver Max Backup Driver dalam computer kitai. Chara backup kitai semina ngena Menu Backup tauka Eksport Driver. Pilih tempat dalam Local Disk (D): alai kitai engkah Folder My Driver.

Udah lepasnya tau format computer kitai. Ingat format aja Local Disk (C) alai system Windows kitai, anang format tauka Delete Local Disk (D) alai kitai engkah back up driver tadi. Udah lepas format semua, kena kitai masuk ka driver computer kitai, Install Driver Max udah lepas nya klik aja Menu Restore tauka Import driver ba My Driver dalam Local Disk (D) tadi biar aja sampai kemas semua. Udah lepasnya kita ka meda semua driver kita bisi baru baka sebedau tu tadi

 Chunto gambar Interface Driver Max

24 Januari 2012

CARA BLOCK MASUK NGAGAI LAMAN WEBS TI KAMAH SERETA ENDA MENUKU.

Kediatu kitai kelalu balat penyiru ka bala anak kitai kelebih agi lebuh maya ka nitih ka dunya pemansang ba pelajar tauka penemu dalam dunya komputer. Ka apai indai enti lebuh maya meda anak orang bisi laptop tauka komputer bukai kitai selalu ka enggau orang bebelika perengka tu tambah mega enggau orang sama-sama beaksess ka internet. Tang kadang-kadang kitai enda nemu dlam masa kitai beteleba ka bala anak bemain ka utai ti beketu kitai lupa ba belakang kitai tauka lebuh maya bekurong dalam bilik sepemanjai ari sida bepeda ka laman webs ti kamah ba internet. Nyadi ba randau ke sekali tu aku ka madah ka chara kitai tau block laptop tauka komputer sida awakka enda ulih masuk tauka bepeda ka laman webs tu. Sebenarnya mayuh chara kena kitai block pekara ti baka tu. Kitai tau download siti software free ti disedia ka ba internet, chunto ia e-Buddy Blocking enggau software bukai. Enti sema enggai ngena software nya kita tau enda ibuh, semina ubah setting IP (TCP/IP) Internet Protocol ba Networking ti dikena kita. Chara ia ianya;

Klik Start - klik ba Connect to - Show All Connections - Klik ba Networking ti kena kita connect internet - klik kanan mouse - klik Properties - klik Networking -giga sereta klik properties udah pansut Internet Protocol (TCP/IP) Properties - tik ba DNS, dahnya pasuk ka nombor IP tu dalam kotaknya;

Preferred DNS Server : 208.67.222.123
Alternate DNS Server : 208.67.220.123Udah lepasnya klik OK. Restart kita empu connection udah lepas connect kita tau search ngena google laman webs ti kamah nya conto; taip porno sites - klik search. udah nya kita deka meda sites nya udah kena block baka ti dipadah ba baruh tu..... Selamat Nguji bala Kaban....CHARA NGELAJUKA MIMIT DOWNLOAD ARI INTERNET SERETA NAMBAHKA SPEED BROADBAND..

Ba ruang tu aku deka madahka siti chara dikena kitai nambahka mimit pengelaju broadband tauka chara networking bukai maya kitai aksess ngagai internet. Enti sema kitai ngena broadband, baka ti dikena diatu siti penanggul ti selalu nuntong kitai ianya lubah amat. Nama kebuah bekenya laban nitih ka jarak penyauh kitai enggau pemanchar, Iya ti manah pemanchar penyauh kitai enggau pemanchar ianya kira-kira 2 KM. Pia mega enti sema orang ti ngena arus iya lebih 100 nod tau ka jako mudah lebih ari seratus iko connect iya mega tau ngasuh ia empu aksess lubah. Nya kebuah enti kitai muka internet kitai pagi tauka dini ari iya laju laban orang nadai mayuh ngena maya nya. Apooo enda alah nganti maya nya.. Ambi ke banding makin dampih kitai enggau pemanchar makin laju internet kitai kelebih agi enti ngena broadband. Nyadi bisi chara mimit kena kitai ngelajuka internet kitai sereta nagang iya awak ka enda tentu selalu putus tauka Dissconect.

Cara iya ianya ngena chara Ping ka nombor IP kitai ngena command prompt(ngena chara naip cmd ba RUN). Pia mega kita tau ngena siti software free ti ulih di download kitai ari internet ianya Full Speed Internet Booster Version 3.6

Ngena cara ping nombor ip kita tau klik Start - klik Run tauka main taip enti ngena Windows 7 - taip CMD - tekan Enter - udahnya ba Cmd Prompt tadi taip; ipconfig - tekan Enter - Pansut nombor IP tadi lalu taip, conto lalu taip ngena chara tu tadi; ping 10.161.153.240 -t    (CONTOH AJA, kita mesti ka naip nombor ip ti ayan udah kita naip ipconfig tadi. Udah lepas nya Minimize aja appliasi tu maya kita muka internet, anang Close ia, awakka iya ulih stay ping kita empu IP Connection. Contoh iya dibaruh tu;

Contoh cara kitai ngena ping nombor ba Command Prompt (CMD)

Pia mega kita ulih ngena siti software ba masa ti sama ianya ngena Full Speed Internet Booster V3.6. Kita ulih download free ari link dibaruh tu; http://www.getfullspeed.com/. Ngena chara tu kita titih ka aja arahan dalam software tu chukop mudah
.
Interface Software Full Speed Internet Booster v3.6

Udah kita berati ka chara ngaduka connection awak ka iya bc nambah mimit speed. Ke diatu kitai meda kati chara kita tau download laju ari internet sekali ka kitai download movie, lagu tau ka macham-macham jenis fail. Software ti tau kena kitai ianya Internet Download Manager (IDM) enggau Download Accelerator Manager (DAM). IDM kadang-kadang iya semina ngena trial version, tapi entika ngena free version manah kitai ngena DAM. Ngena chara tu kita ka ngasai chara download kita ngena mayuh macham format fail lebih jauh kuat agi...  Chara ngena iya pen senang, titih ka aja arahan dalam nya. Biasanya fail ti udah abis didownload diengkah ka iya dalam My Documents - Klik ba Downloads. Kita tau download software tu ngena url tu; http://download.cnet.com/Download-Accelerator-Manager/3000-2071_4-10411129.html Selamat mencuba..

Interface Software Download Accelerator Manager (DAM)

CARA KA NUKAR (CONVERT) FORMAT VIDEO NGAGAI FORMAT BUKAI..

 Diatu kitai selalu kala nguji tauka kala bekena ka chara download lagu ari You Tube tauka video ari laman web bukai. Tang kitai semina ulih meda video nya ngena format .FLV. Kadang-kadang enti nadai player ti ulih ngena format tu kitai enda ulih meda video nya. Kediatu kitai selalu agi ngena Player VLC laban iya ulih muka format fail video nya. Tang ke sekali tu aku madah ka pemacha mayuh cara kitai nukar semua format video ngagai format bukai kelebih agi ti selalu dikena kitai ulih dimain ba Handphone baka .MP3. Siti software ti tau dikena free ulih diambi ari internet ianya Any Video Converter. Dalam software tu iya nyedia mayuh macam format kena kitai convert iya. Klik ba kanan atas sekali, bisi pilihan iya dia. Mula sekali kitai semina ADD VIDEO - klik sereta pilih Output Profile, pilih MP3 - klik CONVERT. Udah embih proses tu tadi buka My Documents - klik ba Any Video Converter - klik MP3. Dalam nya bisi fail lagu MP3 kita udah ti diconvert tadi. Selamat Nguji...mudah aja.  Kita tau download software tu ba url baruh tu : http://download.cnet.com/Any-Video-Converter/3000-2194_4-10661456.html

PENGAWA MAKAI SELAMAT BALA IPAR AKING

Kena ka 22.01.2012 tu tadi aku sereta kami sebilik bisi ngulu pengerami makai selamat bala ipar aku sereta jiran aku diti empu kira ka pukul 7.30 lemai. Pengawa tu diintu kena meri ucap selamat ngagai anak indu iya ti udah tulihka pemutus ti manah ba UPSR tu tadi sereta ucap tahniah ngagai Ipar Aking empu ti udah bisi ditiki ka orang pangkat bekereja "Off Show"/ ke tasik ko kitai iban. Ba pengerami tu tadi mayuh ga bala sida datai sekali ka nya ari menua din tauka bala ti bisi kereja perintah enggau kompeni ba orang pasar. Nyadi aku ngarika kami sebilik meri ucap Tanhiah ngagai ipar sereta anak iya. Arapka jereki ka taun tu majak mayuh sereta bulih pemgeraika meruan. Sekeda bala ti bisi datai maya nya ianya Cikgu Paul Langgang (Pengetua SMK St. Augustine, Betong) sereta sida sebilik, Cikgu Langgie Ujang (Tuan PPD Song) sereta sida sebilik, Cikgu Mura Abang (PK1, SMK St. Luke, Sri Aman), Tr. Stephen Jubot sereta sida sebilik Cikgu Manjut, Cikgu Joseph Sayang sereta sida sebilik, Cikgu Kerani sereta sida sebilik, Cikgu Alexander sereta sida sebilik, Yak Sigal sereta sida sebilik, Yak Tingga sereta semua sida sebilik enggau bala bukai ti bisi sampal datai magang maya tu tadi. Ba pengawa tu tadi pengawa sembiang bisi digaga betuaika Cikgu Joseph, pia mega seleka dua jako ari Ipar Aking empu sereta jako lalau ari Cikgu Paul Langgang. Nyadi bala sida tu ianya orang ti bisi pengawa perintah ti sama asal ari menua Isu magang. Di baruh tu tadi sekeda ari gambar ti bisi diambi aku lebuh maya tu tadi;

Bala ti datai bisi ninga jako seleka dua ari Ipar Aking lebuh maya nya.

 Cikgu Joseph Sayang benung mai bala besembiang lebuh maya tu tadi.

 Sekeda gambar bala ti bisi sampal datai lebuh maya pengawa makai selamat tu tadi.

 
Cikgu Paul Langgang (Pengetua SMK St. Augustine, Betong) benung meri jako seleka dua ajar ngagai bala nembiak sekula sereta apai indai ti bisi datai maya nya.

BAH BESAI NYADI BA GENTURONG MENUA PANTU..


Nyadi kena ka ujong taun tu tadi genturong menua ba Pantu din kelebih agi ba Pengkalan Pantu dia, bisi dua kali renggat sida dipindahka orang laban ti kena penusah ampuh bah ketegal ari ti kelalu balat ujan. Penusah tu nuntong mega ba menua kami din, tang ukai kena rumah panjai semina penusah jalai alun ti dikena kami berundang keluar masuk enda ulih tengah ketegal kena ampuh maya nya. Nyadi jalai alun diatu siti ari siti kemudahan keno ko orang ti amat beguna amat ba menua kami. Aku kala madahka ba blog tu pasal pemedis rumah panjai kami ari Ubah, Isu, Tekuyong, Empaling, Gayau, Semawa, Muding, Keranggas sereta Munggu Sawa enti nadai bisi jalai alun tu. Nyadi kira ka 25 ngagai 31.12.2011 tu tadi jalai alun kami tu enda ulih kena sereta tengah laban ampu bah. Pia mega laban jalai kami tu endang jalai ladang ti betanah liat iya mayuh runtuh, luchak sereta bekebung laban penusah bah tu. Iya ti diasai ka aku empu lebuh maya tu tadi, kami sebilik enda ulih ngemulaika diri kena ka 27.12.2011 laban jalai ti dikena keluar ianya jalai antara menua kami enggau Menua Isu ampuh naka dada maya nya. Semadi kena ka 28.12.2011 tu tadi ari bisi surut naka lebih ari pala patung. Nya pen keluar semadi ngena motor tinggi baka Hilux. Mayuh bala ti nguji keluar ngena motor mit sangkut sereta bisi sekeda rosak. Nyadi ketegal ari penusah tu kami manua tunga ti disebut aku tadi bisi bendar pengarap jalai sereta Jambatan Pantu/ Jambatan Strap jampat tembu awak ka bisi mai penyamai mimit ka kami. Laban enti ditanya siko-siko tuboh mensia dia sigi ngarapka penusah tu nadai tentu nuntong kami. Kabuah pia laban jalai sungai enda ulih dikena agi maya kemarau,udah putus laban pasir. Pia mega ngagai kompeni di beempuka jalai arapka ulih ngaga ngerepair jalai nya belama nya meh, semadi nganti menua kami kin digaga jalai ti manah digaga perintah empu seumba enggau jambatan nya siap jemah...

Gambar ti nunjuokka takas peninggi ai sereta penyauh jalai ti ampu bah maya nya.

Bala nyau nurun dulu beratika peninggi ai sereta penyauh iya. Semina kereta tauka motor tinggi aja ulih nenggah jalai tu maya nya.

PENGAWA TI BISI DIINTU UJONG TAUN 2011..

Ba ujong taun 2011 tu tadi mayuh bendar pengawa ti bisi diulu sereta diintu aku empu sereta kami sebilik kami enggau orang kelebih agi ba genturong menua kami di Sapak din. Keterubah tu kami sebilik meri basa enggau penyinu ati ngagai tanah apai aku empu ianya Niang Aning anak Badar ti udah nadai kena ka 04.012.2011 tu tadi, pia mega ngagai sida Meliah sebilik ti udah ti tinggal ka indai sida nadai kena ka pun taun 2012 tu tadi. Pia mega kena ka 23.12.2012 tadi mega bala petunggal aku ianya Seman anak Juni udah ngintu pengawa ngeregang apai sida ti udah nadai. Mayuh ga bala bisi datai maya nya. Nyadi aku ngarika sida meri besai terima kasih ngagai bala ti bisi datai sereta manto maya ianya baka ari Isu, Empaling, Gayau, Semawa, Keranggas sereta ari menua bukai ti bisi datai. Nyadi baka ke taun tu pengerami krimas diintu kami ba menua din ala kadar aja keno ko orang laban agi bebasa sereta sinu ngagai bala ti baru udah rabat ba ujong taun tu tadi. Nyadi baka pengawa bukai, baka sembiang sereta begusong ka pangan diri semadi berandau aja pen bisi diintu maya nya. Kira ka begempuru ati dir aja meh bala kami serumah maya nya.

 Kami serumah baru udah ambis sembiang kena ka pagi 25.12.2011 tu tadi

 Sekeda bala ti bisi datai maya pengawa ngintu regang Niang Juni anak Lasa kena ka 23.12.2011 tu tadi

Gambar regang niang ti bisi di ayan ka ba ruai rumah sida maya pengawa tu tadi.

JALAI BUKIT TEMUDOK RUNTOH...

Kena ka tengah bulan 11 taun 2011 tu tadi bisi nyadi siti penusah ti nuntong kami ba Sri Aman ditu. Penusah tu ianya bekait enggau alun ti nurun Bukit Temudok ngimbai balai polis dia ti bisi runtoh. Penusah tu tadi bala bendar nanggol bala orang ti ka keluar masuk Bandar Sri Aman lebuh maya nya. Seninjik bendar sekeda orang ulih bekena ka Jalai Paip kena keluar masuk, tang nengah jalai tu lawit bendar sereta bisi jauh mimit. Tang penanggol tu enda lama, laban ari pengeregas orang ti ngaduka iya baru baka ari Opis JKR enggau opis bukai ti bekerja keras ko orang ngaduka jalai tu siang malam. Ari pengeregas sida jalai tu enda tentu lama ditutop sereta ulih dikena enda lama udahnya. Maya aku ti mansa jalainya kena ka 19.11.2011 tu tadi jalai nya ulih dikena, taja pen baru diedarka batu. Kediatu jalai alun nya udah ditar sereta ulih dikena. Kebuah penusah tu nyadi kitai enda nemu kebuah, tang baka opis ti bekaitan ulih berati ka penusah tu enggau silik laban ba genturong Bukit Temudok tu sekali ka urong sepiak tu kali ke sepiak adap ka Sri Aman kitai selalu meda bisi tanda-tanda tanah bisi labuh. Arapka sida ti patut berati ka bukit tu tau masik enggau amat-amat, enggaika penusah tu majak besai sereta kitai takut iya tau ngujong ka penusah besai ti tau naban ka nyawa mensia.


 Gambar ti nunjokka di belakang nyin jalai ti bisi runtoh sereta enda ulih dipansa kereta.

Jalai ti runtoh tu tadi jauh amat kebaruh kira ka nyauka 3 kaki lebih penalam iya.

PENGAWA NELASI PARIT DI TAMAN SRI JAYA

Kena ka 25.10.2011 tu tadi kami ba genturung Lorong 3I ngagai Lorong 3M Taman Sri Jaya berasai gaga ati laban Opis ti megai pengawa di Sri Aman tu udah belajaika pengawa sida numbak, ngemesai sereta ngelasi parit pemuai ai ba belakang taman kami ditu. Pengelama aku ti pindah kitu ba ujong taun 2007 suba sampaika ujong taun 2011 tu tadi, parit belakang taman kami tu bedau kala dikereja beketu. Semina dipancit ngena racun rumput aja. Dalam pengelama nyauka 4 taun tu tadi, parit belakang taman kami tu selalu "block" laban ambuh sereta rumput ti panjai. Nyadi masalah tu ngujongka parit ti block tu selalu enda ulih muai ai ke parit besai kelebih agi maya musim ari ujan ujong taun. Bisi sekeda jalai lalu kena ampuh ai sereta ai ba parit besai amat enti sema dipeda bahaya ngagai bala nembiak mit ti selalu bemain ngimbai tisi jalai. Tambah mega mayuh bala kami ti diau ditu selalu meda jelu ti tau ngenakutka kami baka ular sawa sereta ular bukai. Nyadi kami ba genturung Lorong 3I, 3J, 3K, 3L enggau 3M ngarapka pengawa meresi sereta ngalasi parit ti baka tu selalu agi diaduka opis ti ngempu pengawa tu. Kira ka setaun sekali pen udah chukop, kira ka dikereja lebuh maya nyauka ujong taun laban maya tu musim ujan. Pia mega kami ba genturong taman tu mega meri besai terima kasih ngagai sida ti udah beratika masalah tu sereta ulih ngaduka iya. Terima kasih...

 Parit belakang ti udah beresi diaduka lebuh maya nya.

Jentera ti enggau numbak, meresi sereta ngelasi parit benung ngereja pengawa iya.

PENGAWA NGINTU ARI PENGADA 3 IKO BALA ASKAR AKU...

Kena ka 06.08.2011 enggau 16.12.2011 tu tadi, kami sebilik bisi ngintu pengawa ngintu Ari Jadi ngagai 3 iko bala budak aku. 13 taun ngagai anak tuai aku 10 ngagai iya ti nombor dua enggau 5 taun ngagai iya ti bongsu sekali. Arapka kita tiga ulih gerai sereta bulih pengidup ti manah sereta mujur dalam semua pelajar kita tiga. Pia mega kena ka 10.11.2011 tu tadi mega anak biak aku bisi enggau orang nerima sijil Tabika KEMAS ba Dewan KPSU, Sri Aman.

 Pengawa ngintu Ari Jadi anak biak aku Dylon ke-5 taun kena ka 06.08.2011 tu tadi

 Pengawa ngintu Ari Jadi anak tuai aku, Keith  13 taun, sereta anak indu nombor dua aku, Shannon 10 taun kena ka 16.12.2011 tu tadi

 Bala budak benung nganti pengawa ti ka diaduka. Happy amai bala budak.

 Dylon benung bebaris enggau orang nganti turn nerima sijil ba Dewan KPSU, Sri Aman tu tadi

02 Oktober 2011

SELAMAT NIMANG FIRST BABY NGAGAI MENYADI AKU..

Ka sekali tu mega aku meri ucap tahniah ngagai menyadi indu aku ianya Emelind Risit enggau laki iya Voon Ban San laban ti udah selamat nimang anak lelaki keterubah seduai ti diberi nama Milton Charles Voon empai lama tu udah. Arapka pengada anak seduai ulih nambah pengerat pengerindu seduai dalam rumah tangga. Pia mega arapka baby ulih meri penyeri dalam ruang bilik seduai. Kami sebilik meri ucap taniah ngagai seduai..
 Menyadi aku andal bendar ati laban ti baru udah ngada ka baby iya enda lama tu udah.
 
O........cute baby nuan neh Mit... Nama iya Milton Charles Voon.

NGULU PENGERAMI JUBLI EMAS ENGGAU MALAM SERIBU BINTANG SMK SIMANGGANG

Kena ka 23.09.2011 tu tadi aku bisi enggau ngulu pengerami Malam Jubli Emas enggau Malam Seribu Bintang SMK Simanggang ba Dewan Suarah Sri Aman. Pengerami tu digaga sekula nya kena ngerami genap 50 taun SMK Simanggang udah dibuka. Pengawa tu diulu Datuk Rohani, Tuan Jelaing Mersat, VIP bukai sereta bekas nembiak SMK Simanggang. Ia ti dikerinduka ianya langgur ngaga ALUMNI sekula nya. Baka aku empu mega bisi datai laban kala sekula ba nya taun 1992-1993 suba. Nyadi ka malam nya mayuh macham pengawa digaga. Lalu aku empu ngarika pengajar ari SMK Melugu meri besai terima kasih ngagai Tuan Jelaing Mersat(Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia) laban ti udah sponsor meja kami begulai enggau iya baka ti malam nya. Tambah mega iya kala nyadi Pengetua sekula kami maya aku berengkah ngajar dia taun 1997 suba.
 
 Aku enggau Cikgu Gindi benung begambar maya nya. Cikgu Vyonnie enggau Cikgu Gindi benung ninga bala VIP meri jako maya pengerami malamnya.Aku enggau Tuan Jelaing Mersat (Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia) benung berandau serta begambar ba pengerami malamnya.

SELAMAT ARI PENGADA NGAGAI ORANG RUMAH ENGGAU ANAK BONGSU AKU..

Kena ka 6.08.2011 enggau 13.08.2011 tu tadi kami sebilik bisi nyambut Ari Pengada ngagai bala aku (my loving wife) ke 38 taun enggau anak biak aku ianya Dylon Maxkray Bana ke 5 taun. Baka selama ke taun tu kami nyambut diri sebilik aja ba rumah diri empu aja. Special mimit laban pemakai beli ari KFC. Ok selamat ari pengada ngagai orang rumah ti dikesayau enggau anak biak ti dikerindu. Arapka gerai nyamai nguan menua sereta bulih tuah limpah...

 Bala tengah muka perengka pemakai KFC

 Abang Keith enggau kakak iya Shannon tengah nyapi kek ari jadi ngagai adi sida iya.
 
 

Gambar ti bisi diambi aku begulai enggau bala anak-anak...

06 Julai 2011

GAYA PUNGKA ANAK IBAN... !!!!

Sekali tu aku deka madahka siti budaya ti mengkang dikembuan kitai iban ari kelai sampai ke sari tu ianya pengawa bepantang tauka betatoo. Cuma kelia orang ngena main tatuk empu, kelebih agi ukir kelia selalu bemotifka pengidup kitai begulai enggau jelu, utai ti tumboh, jelu sereta motif bukai. Tang diatu motif pantang kitai iban nyau bisi motif moden baka bansa bukai mega. Tambah mega ke diatu mayuh perengka moden dikena baka mesin mantang ti canggih sereta mayuh macham gambar ti ulih digaga orang ti pandai ngukir tauka mantang orang. Baka orang bukai mega aku empu bisi pantang ba tuboh, motif ia sama baka orang ke diatu ianya motif iban enggau moden, pia mega mayuh bala kaban aku bisi pantang ba tuboh.
Kebaru tu udah, bisi kira-kira 8 iko bala kami bepantang ba siko nembiak kitai iban ti chukop pandai mantang orang ngena mesin, tang iya ti dikerindu aku ia chukop pandai mantang ikan. Pemandai ia mantang udah diasaika aku laban enti ukir sereta gambarnya dikelandikka ia enda ibuh diukir dulu bunga ia ngena kanvas, lalu dikereja iya enggau mesin terus. Nembiak tu berasal ari Lubok Antu dikanggauka orang Donny/Along tauka Mit. Iya tu ukai sepenuh masa mantang orang, tang ia mantang enti sema kitai booking dulu laban iya ti dikerindu ka iya ianya pengawa menua ianya ngasu beburu sereta berikan. Ka minta pantang iya kena booking sereta call dulu. Tau ga emel ngagai aku enti kita ka nanya pasal pengelandik nembiak tu mantang orang. Ok, terima kasih. Dibaruh tu bisi sekeda gambar pantang ia ti baru nyadi ba tuboh bala kami…. Gambar tu diambi lebuh ti baru udah bepantang... nya kebuah ia licin beminyak....  


Sebengkah ari corak ikan moden ti udah dipantang ba sepiak bau kiba..

 Kering kaban aku tu, ari pemayuh kami, ia aja ti berani ngerimba rusuk....Idup Iban....!!!

 Siti ari corak bunga terung iban dicampur enggau ukir iban enggau ukir moden ba bau kanan..

SELAMAT BERTEMU DAN BERSUA KEMBALI......


Selamat bertemu kembali para pembaca semua. Kali ini kita bertemu kembali di Ruai Aku. Oklah, minta maaf kepada semua pembaca kerana lama tidak menulis artikel dalam ruangan ini. Kali ini saya ada permintaan baru dari ramai pembaca terutama dari kalangan rakan-rakan terutama sekali rakan-rakan Melayu, Cina dan India meminta saya lebih banyak menulis menggunakan bahasa melayu. Ok, saya akan cuba usahakan cuma ada sesetengah artikel nanti perlu saya tulis dalam Bahasa Iban, terutama sekali berkaitan program atau aktiviti yang brkaitan dengan kampung halaman dan budaya kaum di sana. Namun demikian kalau artikel berkaitan komputer saya akan cuba usahakan dalam Bahasa Melayu. Saya juga meminta ampun dan maaf jika terdapat gambar yang disiarkan menyinggung perasaan rakan semua. Maafkan saya ok…….

Ok, terima kasih atas cadangan dan perhatian anda semua……..

PENYELESAIAN BAGI MENGHENTIKAN PROSES KOMPUTER "NOT RESPONDING"..


Kita seringkali sakit hati dengan komputer kita apabila berlaku operasi tidak aktif ataupun lebih mudah lagi berlakunya kejadian komputer “ NOT RESPONDING” pada komputer anda. Secara mudahnya saya memberikan sedikit tips untuk mengatasi masalah ini.

1. Klik kanan pada Desktop anda, kamudian pilih New dan klik Shortcut.
2. Selepas tetingkap dibuka taipkan baris berikut di dalamnya;

Taskkill/F/FI “NOT RESPONDING”. Ingat taip tanpa tanda kurungan

3. Selepas itu klik Next dan namakan shortcut tersebut dengan nama KillNotResponding dan klik Finish.
4. Anda akan melihat satu shortcut baru dipaparkan dalam Desktop anda.
5. Maksudnya setiap kali komputer anda Not Responding atau pun Hang, klik dua kali shortcut tadi, maka proses tersebut akan tamat..

Apa itu Malware, Virus, Worm, Trojan Horse dan Spyware ?


Hakikatnya jika berlaku sesuatu yang pelik terhadap komputer kita, jangkaan pertama kali kita akan sebut ialah kena Virus. Namun adakah kita faham kenapa ianya berlaku, adakah disebabkan virus atau ada sebab lain. Kemungkinan lima elemen yang diterangkan di bawah akan dapat membantu anda mengesan apakah sebenarnya yang berlaku kepada komputer anda. Mari kita bincangkan;

Malware
 ‘Malware” adalah program komputer yang diciptakan untuk  tujua  mencari kelemahan dan kekurangan sesuatu perisian. Maksudnya bertujuan dicipta untuk tujuan merosakan dan mengagalkan operasi sesuatu perisian atau system pengoperasian. Contoh Malware adalah Virus, Worm, Wabbit, Keylogger, Browser Hijacker, Trojan Horse, Spyware, Backdoor, Dialer, Exploit dan rootkit .

Virus
 Virus adalah satu ciptaan yang bertujuan untuk menganggu dan merosakan system komputer. Ianya dikatakan antara Malware pertama yang wujud.Virus boleh bersarang di banyak jeni fail. Sasaran utama virus adalah file yang mempunyai format seperti EXE, COM, VBS serta ianya juga boleh bersarang di dalam fail dokumen dan  Boot sector  komputer . Penyebaran ke komputer lain boleh dilakukan dengan pemindahan fail atau data dari satu komputer ke komputer yang lain, seterusnya ianya menukar format sesuatu fail sehingga ianya tidak dapat dibuka dan lebih parah komputer gagal beroperasi sepenuhnya. 


Worm
Worm juga disebut sebagai Cecacing. Kalau virus bersarang pada suatu program atau dokumen, Worm i tidak demikan, malah ianya merupakan sebuah program yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan  sarang untuk merebak dan  tidak memerlukan bantuan orang untuk tersebar .  Melalui jaringan ianya boleh bertelur terutama jika kurangnya aspek keselamatan ditekankan dalam komputer. Setelah masuk ke dalam suatu komputer, Worm akan mengubah beberapa pengaturan di sistem operasi agar tetap hidup. Kebiasaannya, ia memasukkan diri dalam proses boot suatu komputer dan boleh  mematikan akses ke Antivirus.


Trojan Horse
Kuda Horse  adalah malware yang seolah-olah merupakan program yang seakan  berguna, menghibur dan boleh menyelamatkan, Tetapi hakikatnya ianya adalah program yang merosakkan. Trojan Horse hakikatnya merupakan program yang ditunggang oleh Malware lain seperti seperti virus, worm, spyware. Jadi peranan Trojan Horse ialah  digunakan untuk menyebarkan atau mengaktifkan malware ini.


Spyware
Spyware adalah sejenis program yang bertindak  mengumpulkan dan mengirim informasi / maklumat tentang pengguna komputer tanpa diketahui dan disedari  oleh pengguna komputer itu.
Yang diintip kebiasaanya bermula dari maklumat yang tidak beberapa penting semasa pengguna komputer melayari internet, sehingga lebih parah boleh  mengintip maklumat seperti No. PIN maklumat Bank atau kata laluan emel. Kebiasaanya Spyware akan mencari tempat atau lokasi yang menjadi tumpuan pengguna seperti transaksi online atau ruangan chatting atau banyak lagi. Seterusnya maklumat tadi dijadikan batu loncatan bagi Spyware menampilkan  iklan seperti yang berbentuk pop-up, contohnya berbentuk iklan perdagangan. Inilah yang dipanggil istilah Adware, dan penyebaran spyware ini mirip kepada Trojan .